Lọc

Các bộ lọc đang áp dụng

Hiển thị 1–16 của 385 kết quả

 • Model: YTF-20P
 • Chất liệu:
  • Thân van: Đồng
  • Đĩa van: Đồng
  • Màng: EPDM
 • Kích thước: DN15 - DN25
 • Kết nối: Ren
 • Áp suất tối đa: 16bar
 • Nhiệt độ hoạt động: 5 - 120ºC
 • Phạm vi áp suất chênh lệch: 0,03 ~ 0,04MPa
 • Chất lỏng áp dụng: nước lạnh / nóng
 • Model: SMIS
 • Chất liệu:
  • Thân van: Đồng
  • Đĩa van: Đồng
  • Màng: EPDM
 • Kích thước: DN15 - DN50
 • Kết nối: Ren
 • Áp suất tối đa: 16bar
 • Nhiệt độ hoạt động: 5 - 120ºC
 • Phạm vi áp suất chênh lệch: 0,03 ~ 0,3MPa
 • Chất lỏng áp dụng: nước lạnh / nóng
 • Model: SMIF
 • Chất liệu:
  • Thân van: Gang dẻo
  • Đĩa van: Đồng
  • Màng: EPDM
 • Kích thước: DN50 - DN250
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 16bar
 • Nhiệt độ hoạt động: 5 - 120ºC
 • Phạm vi áp suất chênh lệch:0,03 ~ 0,4MPa
 • Chất lỏng áp dụng: nước lạnh / nóng
 • Model: STV
 • Chất liệu: Thép Carbon/ Thép không gỉ
 • Kết nối: Bích/ Ren
 • Áp suất tối đa: 16bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 250ºC
 • Model: STS
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Kết nối: Bích/ Ren
 • Áp suất tối đa: 16bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 250ºC
 • Model: R Series
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Kết nối: Bích/ Ren
 • Áp suất làm việc tối đa: PN16
 • Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 250ºC
 • Model: 2025
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Kích thước: DN15 - DN100
 • Kết nối: Ren
 • Áp suất tối đa: 63bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -25 ~ 180ºC
 • Model: 2040
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Kích thước: DN8 - DN65
 • Kết nối: Ren
 • Áp suất tối đa: 63 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -25 ~ 180ºC
 • Model: 2528
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Kích thước: DN15 - DN200
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 40 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -30 ~ 180ºC
 • Model: 363
 • Chất liệu: Đồng
 • Kích thước: DN10 - DN12
 • Kết nối: Ren
 • Áp suất tối đa: 10bar
 • Nhiệt độ tối đa: 110ºC
 • Model: 362
 • Chất liệu: Đồng
 • Kích thước: DN10 - DN25
 • Kết nối: Ren
 • Áp suất tối đa: 10bar
 • Nhiệt độ tối đa: 110ºC
 • Model: HERA-SH
 • Vật liệu: Thép Carbon/ Thép không gỉ
 • Kích thước: DN50 – DN1000
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 16bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 180°C
 • Model: WKNG-10
 • Vật liệu: Thép không gỉ
 • Kích thước: DN50 – DN400
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 10bar
 • Nhiệt độ tối đa: 100°C
 • Model: WFT-10
 • Vật liệu: Gang dẻo
 • Kích thước: DN50 – DN300
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 10bar
 • Nhiệt độ hoạt động: 5 ~ 60ºC
 • Model: WHCS-20
 • Chất liệu: Thép
 • Kích thước: DN25 - DN300
 • Kết nối: Groove
 • Áp suất tối đa: 10bar
 • Nhiệt độ tối đa: 80ºC
 • Model: WHCS-10
 • Chất liệu: Thép
 • Kích thước: DN25 - DN300
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 20bar
 • Nhiệt độ tối đa: 80ºC