Hiển thị kết quả duy nhất

  • Model: VDVD
  • Vật liệu: Gang/ Gang dẻo/ Thép
  • Kích thước: DN15 – DN500
  • Kết nối: Bích
  • Áp suất tối đa: PN40

Van màng

Van màng là gì?