Lọc

Các bộ lọc đang áp dụng

Hiển thị 1–16 của 237 kết quả

 • Model: RBR GR18
 • Chất liệu: Thép/ Thép không gỉ
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: PN40
 • Nhiệt độ tối đa: 300ºC
 • Model: STV
 • Chất liệu: Thép Carbon/ Thép không gỉ
 • Kết nối: Bích/ Ren
 • Áp suất tối đa: 16bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 250ºC
 • Model: STS
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Kết nối: Bích/ Ren
 • Áp suất tối đa: 16bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 250ºC
 • Model: R Series
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Kết nối: Bích/ Ren
 • Áp suất làm việc tối đa: PN16
 • Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 250ºC
 • Model: 2025
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Kích thước: DN15 - DN100
 • Kết nối: Ren
 • Áp suất tối đa: 63bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -25 ~ 180ºC
 • Model: 2040
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Kích thước: DN8 - DN65
 • Kết nối: Ren
 • Áp suất tối đa: 63 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -25 ~ 180ºC
 • Model: 2528
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Kích thước: DN15 - DN200
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 40 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -30 ~ 180ºC
 • Model: 466
 • Chất liệu: Thép/ Thép không gỉ
 • Kích thước: DN20 - DN25
 • Áp suất tối đa: 16 bar
 • Nhiệt độ tối đa: 400ºC
 • Model: 260
 • Chất liệu: Thép
 • Kích thước: DN25 - DN50
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 40 bar
 • Nhiệt độ tối đa: 250ºC
 • Model: 460
 • Chất liệu: Thép
 • Kích thước: DN25 - DN50
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 40 bar
 • Nhiệt độ tối đa: 250ºC
 • Model: 090
 • Chất liệu: Gang dẻo/ Thép carbon/ Thép không gỉ
 • Kích thước: DN15 - DN200
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 40 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 400ºC
 • Model: 191
 • Chất liệu: Thép không gỉ
 • Kích thước: DN8 - DN50
 • Kết nối: Ren
 • Áp suất tối đa: 40 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -20 ~ 180ºC
 • Model: 170
 • Chất liệu: Đồng thau/ Thép carbon/ Thép không gỉ
 • Kích thước: DN15 - DN100
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 40 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 400ºC
 • Model: 172
 • Chất liệu: Gang/ Đồng thau/ Thép/ Thép không gỉ
 • Kích thước: DN125 - DN300
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 40 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 400ºC
TOP
Model: 496-EP/AP/AS/CP
 • Model: 496
 • Chất liệu: Gang/ Gang dẻo/ Thép/ Thép không gỉ
 • Kích thước: DN20 - DN300
 • Kết nối: Bích
 • Áp suất tối đa: 40 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -10 ~ 450ºC
 • Model: 694
 • Chất liệu: Đồng thau/ Thép không gỉ
 • Kích thước: DN10 - DN25
 • Kết nối: Ren
 • Áp suất tối đa: 16 bar
 • Nhiệt độ hoạt động: -60 ~ 260ºC